Sędziowie

Sędziowie sportu samochodowego, w zależności od posiadanych kwalifikacji, praktyki i związanych z tym uprawnień i obowiązków, dzielą się na cztery podstawowe grupy:

 • Sędziowie sportowi klasy I – licencja z symbolem „SP I”
 • Sędziowie sportowi klasy II – licencja z symbolem „SP II”
 • Sędziowie chronometrażyści – licencja z symbolem „CH”
 • Sędziowie techniczni – licencja z symbolem „ST”

Licencja klasy II, uprawnia do pełnienia wszystkich funkcji wykonawczych przy organizacji imprez/zawodów sportu samochodowego organizowanych przez PZM. W celu podnoszenia kwalifikacji, zdobywania doświadczenia, w imprezach/zawodach okręgowych sędziowie mogą pełnić funkcje członka Zespołu Sędziów Sportowych (zwanego dalej ZSS) lub Dyrektorów imprezy/zawodów i ich zastępców.

Licencja klasy I, uprawnia do pełnienia wszystkich funkcji związanych z organizacją i sędziowaniem wszystkich imprez sportu samochodowego organizowanych przez PZM lub inną federację sportową (zwaną dalej ASN) zrzeszoną w Międzynarodowej Federacji Samochodowej (Fédération Internationale de l’Automobile, zwanej dalej FIA). Sędziowie klasy I, mogą prowadzić szkolenia dla kandydatów na sędziów oraz seminaria dokształcające. Mogą być też powoływani na członków komisji egzaminacyjnych podczas egzaminów dla sędziów oraz na licencję zawodnika sportu samochodowego, po zatwierdzeniu przez GKSS PZM.

Specjalizacje posiadane przez sędziów Automobilklubu Kujawsko-Pomorskiego:

 • 33 osoby – sędziowie sportu samochodowego;
 • 7 osób – sędziowie sportu kartingowego;
 • 1 osoba – sędzia sportu motocyklowego;
 • 7 osób – sędziowie techniczni;
 • 2 osoby – delegaci techniczni GKSS PZM (Wyścigi samochodowe i Autocross);
 • 8 osób – komisarze ochrony środowiska;
 • 6 osób – instruktorzy sportu samochodowego;
 • 1 osoba – instruktor sportu motocyklowego;
 • 4 osoby – instruktor sportu kartingowego;
 • 2 osoby – trenerzy sportu samochodowego.

Nasi sędziowie corocznie powoływani są do sędziowania zawodów. Podnoszą swoją wiedzę poprzez szkolenia PZM i różnego rodzaju formy dokształcające organizowane przez klub. Klub posiada wyspecjalizowanych wykładowców z przygotowaniem pedagogicznym.

 Rozpowszechnianie stanowi naruszenie ochrony wizerunku i prawa autorskiego
Grupa Sędziów sportu samochodowego Automobilklubu Kujawsko – Pomorskiego

6 i 7 listopada 2021 r. to dni w których dokonamy podsumowania pracy sędziów technicznych. Spotkamy się z Delegatami Technicznymi i sędziami technicznymi z Polski i zaplanujemy kolejny rok pracy.

Spotkanie odbędzie się na torze Poznań. Gospodarzami spotkania będą: Bartosz Bieliński, Krzysztof Studziński i Mirosław Urbaczewski.