O Klubie

Automobilklub Kujawsko-Pomorski powstał 29 czerwca 2010 z inicjatywy młodych miłośników motoryzacji w większości studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz kilku doświadczonych działaczy, zawodników i sędziów z województwa Kujawsko Pomorskiego. Grupa inicjatywna na pierwszym spotkaniu formalnym zatwierdziła statut, wybrała Zarząd i nakreśliła kierunki działania.