Z głębokim żalem zawiadamiamy

10 lutego 2022

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 lutego 2022 w wieku 90 lat zmarł

                  Śp.  Bronisław Welzant

Pan Bronisław Welzant, co często podkreślał, przez 61 lat, 1 miesiąc i 28 dni przepracował w Polskim Związku Motorowym (późniejszym Okręgowym Zespole Działalności Gospodarczej sp. z o.o. w Bydgoszczy).

W okresie od 1 lutego 1949 do 28 grudnia 1990 zajmował następujące stanowiska: kierownik warsztatu szkolnego, starszy instruktor nauki jazdy, kierownik działu administracji. Łącznie był to okres pracy 41 lat, 10 miesięcy
i 28 dni, po którym przeszedł na zasłużona emeryturę.

Pełen energii i chęci do ponownego działania w strukturach PZM został ponownie zatrudniony w okresie 01.01.1991 – 31.12.1991 na ½ etatu na stanowisku starszego referenta ds. administracyjnych.

W okresie 01.07.1993 – 30.09.2011 ponownie podjął pracę w PZM OZDG sp. z o.o. w Bydgoszczy jako starszy referent ds. administracji.

Podczas swojego długoletniego okresu pracy w strukturach PZM aktywnie realizował się w działalności społecznej, inicjował różnego rodzaju przedsięwzięcia na rzecz działalności gospodarczej i statutowej PZM. Jako długoletni wykładowca, instruktor jazdy oraz egzaminator żywo reagował na proces szkolenia kierowców oraz dostrzegał zagrożenia będące wynikiem gwałtownego rozwoju motoryzacji.

Niewiele osób pracujących w PZM może pochwalić się tak bogatym życiorysem
i przeżyć okres utworzenia Polskiego Związku Motorowego oraz być w nim od początku zatrudnionym i świętować kolejne jubileusze. Za swą aktywną, rzetelna
i uczciwą pracę odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi, wojewódzkimi, regionalnymi i związkowymi (1967 Brązowa Odznaka Honorowa PZM, 1978 Złota Odznaka Honorowa PZM, 1980 Srebrny Krzyż Zasługi, 1980 Odznaka Honorowa
30-lecia PZM, 1989 Odznaka Honorowa „Za zasługi dla miasta Bydgoszczy”, 1990 Odznaka Honorowa 40-lecia PZM, 1994 Zasłużony Dla Polskiego Związku Motorowego, 2003 Złoty Krzyż Zasługi)

                Duża aktywność minionego okresy pracy zawodowej nie pozwalała na bezczynne siedzenie w domu więc w 2017 roku postanowił zasilić szeregi Automobilklubu Kujawsko Pomorskiego. Dzięki tej decyzji stał się cenną postacią dla społeczności AKP. Młodsze pokolenie z dużym zaciekawieniem słuchało opowiadań tego zasłużonego działacza, którego w klubie nazywaliśmy „Żywą historią Polskiego Związku Motorowego”. Jego olbrzymie doświadczenie było inspiracją do działań na rzecz przede wszystkim bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

                Troska o Polski Związek Motorowy OZDG sp. z o.o. w Bydgoszczy, Automobilklub Kujawsko Pomorski i Polski Związek Motorowy przejawiała się niemal do końca życia poprzez prowadzone rozmowy telefoniczne z częstotliwością minimum raz w tygodniu z pracownikami i działaczami wymienionych struktur.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 12.02 o godz. 12.00 przy ul. Kossaka w Bydgoszczy.