Rallycross i Autocross 2024 r.

20 marca 2024

Rok 2024 wnosi kilka ciekawych zmian do zawodów Rallycross i Autocross. Zmiany te są zawarte w regulaminach zawodów na stronie www.pzm.pl

Wiele zmian przyniesie Regulamin Amatorskich Imprez Samochodowych, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia oraz Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia i jeszcze kilka innych.

Najbliższe zawody Mistrzostwa Polski Rallycross i Puchar Polski Autocross, pierwsza runda, odbędzie się w Słomczynie koło Grójca, około 60 km od Warszawy, na super przygotowanym torze. Obok toru, co niedziela, odbywa się jedna z największych giełd handlowych, można kupić na niej prawie wszystko. Regulamin Uzupełniający