O nas

Automobilklub Kujawsko-Pomorski powstał 29 czerwca 2010 z inicjatywy młodych miłośników motoryzacji w większości studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz kilku doświadczonych działaczy, zawodników i sędziów z województwa Kujawsko Pomorskiego. Grupa inicjatywna na pierwszym spotkaniu formalnym zatwierdziła statut, wybrała Zarząd i nakreśliła kierunki działania.

Każdy z nas, członków AKP, ma prawo proponować i wprowadzać nowe kierunki działania , nowe formy zmierzające do poprawy bezpieczeństwa , kształtowania postaw pogłębiających i promujących kulturę motoryzacyjną. Większość z nas , to aktualni lub przyszli nauczyciele i wychowawcy więc część naszych działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym przenosimy w formie warsztatów i festynów do okolicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Chcemy zachęcić i Ciebie do przyłączenia się do nas, jeżeli interesuje Ciebie motoryzacja, lub chciałbyś by ona zaczęła Ciebie interesować zapraszamy. Sport samochodowy, motocyklowy, kartingowy, także popularne modele RC, turystyka samochodowa, pojazdy zabytkowe, karawaning i ochrona środowiska to jedna część naszych pasji. Poza tym, można realizować się jako sędzia samochodowy, motocyklowy , kartingowy czy kontroler techniczny. Organizujemy i kierujemy na kursy pozwalające uzyskać uprawnienia komisarza ochrony środowiska PZM lub ratownika PZM czy wiele innych specjalności.

Jeśli nie masz sprecyzowanych dokładnie zainteresowań ,to przyjacielska atmosfera panująca w klubie , koleżeński , studencki stosunek do wstępujących w nasze szeregi wyzwoli z Ciebie potrzebę niesienia pomocy innym i pozwoli Ci uwierzyć w siebie przynosząc jednocześnie wielką satysfakcję i zadowolenie . Każde spotkania, szkolenia, treningi czy zawody wspaniale integrują nasze środowisko .

To, że pracujemy z doświadczonymi naukowcami, trenerami, instruktorami , zawodnikami , sędziami i działaczami wzbogaca naszą wiedzę ,pozwala aktualizować i poszerzać ją o najnowsze wyniki badań w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i motoryzacją. Mamy też aspiracje być inicjatorami nowych konkurencji samochodowych sportowych i turystycznych oraz nowych form promujących rywalizację sportową oraz ochronę środowiska naturalnego człowieka.

1 grudnia 2010 roku Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Motorowego w Bydgoszczy zaakceptował nasz wniosek i podjął jednogłośnie uchwałę przyjmującą na Członka Rzeczywistego ZOPZM nasz Automobilklub Kujawsko Pomorski . Automatycznie zobowiązani jesteśmy do przestrzegania przepisów i ustaleń PZM, FIA, FIM, FICC, FIVA i UEM co również polecamy innym stowarzyszeniom.

Życzymy realizacji swojej pasji i wszystkiego najlepszego.

Zarząd Automobilklubu Kujawsko – Pomorskiego