II Zimowy Turystyczny Rajd Samochodowy 2023

23 stycznia 2023

Odbył się „II Zimowy Turystyczny Rajd Samochodowy 2023”, którego byliśmy jako klub współorganizatorem, z LKW WG.

Zgłoszonych do rajdu było 15 załóg :

                            I miejsce zajeli – Roman Walerczak z Wioletą 

                            Dalsze miejsce zajęła również nasza klubowa załoga – Artur Cichacki z Magdą

     Drużynowo zdobyliśmy III miejsce.

info: Krzysztof Studziński