Przekaż 1% dla sportu

29 kwietnia 2022
Fundacja Studencka „Młodzi Młodym” przekaże zgromadzone środki na działalność statutową, zgodnie z umową na Automobilklub Kujawsko -Pomorski. Jeżeli wskażecie cel to postaramy się wydatkować środki zgodnie ze wskazaniem.